Baş sahypa Sport merkezleri
Sport habarlary

Galkanyň ýeňişi

Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni hem-de 2015-nji ýylyň “Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly” diýlip yglan edilmegi mynasybetli 2015-nji ýylyň 10-14-nji fewraly aralygynda geçirlen Türkmenistanyň hokkeý boýunça çempionatynda ministrligiň «Galkan» hokkeý kluby finalda ministrligiň institutynyň «Nesil» hokkeý kluby bilen duşuşykda utuş gazanyp Türkmenistanyň çempiony we kubogynyň eýesi boldy ....

Spartakiada

Hormatly Prezidentimiziň Aşgabat şäheriniň köçeleriniň täze çatryklarynyň ýerleşiş meýilnamalaryny, paýtagtynyzyň şaýollarynyň birnäçesiniň kesişýän ýerlerinde guruljak häzirki zaman goşmaça ýollaryň, ýerasty pyýada geçelgeleriniň, awtobus duralgalarynyň, yşyklandyryş sütünleriniň, ýol belgileriniň we beýlekileriniň birnäçe taslamalaryna...