Baş sahypa Bildirişler
Ministrlikden bildirişler

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyna okuwa kabul edişlik yglan edildi

  • 23.12.2020
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyna okuwa çagyrýarys! Türkmenistanyň içeri işler edaralary üçin ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, ministrligiň institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlanandygyny habar berýäris...

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna 300 kompýuter sowgat berdi

  • 19.11.2020
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Içeri işler ministrliginiň institutyna önümçiligi Türkmenistanda ýola goýlan “Agzybirlik tilsimaty” kärhanasynyň önümi bolan häzirki zaman kompýuterleriniň 300-sini sowgat berdi.  Döwlet Baştutanynyň başlangyjy boýunça milli ykdysadyýe...